Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de door u gebruikte homeopathische middelen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik u, na uw expliciete toestemming, heb laten opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik zal uw privacy zo goed mogelijk waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Infomedics BV een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard,  bij kinderen gerekend vanaf de 18e verjaardag.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling: 24200 Behandeling homeopathie
  • de kosten van het consult

PRIVACY ONLINE AGENDA SUPERSAAS.

U kunt telefonisch, per mail of via de online agenda van Supersaas een afspraak met mij maken.

De online agenda vraagt u de volgende gegevens in te vullen:  uw naam, emailadres, telefoonnummer, en naam en leeftijd van uw kind. Deze gegevens gebruik ik om contact met u te kunnen opnemen voor het bevestigen van de afspraak en het opsturen van de juiste  behandelingsovereenkomst.

EMAIL.

U kunt mij bereiken via e-mail. Het transport van emailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail aan mij te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen.

bg_homeopaat-linkspalmtekening