Overheid geeft homeopaten een communicatieverbod

Deze website geeft je informatie wat ik met homeopathie voor jou en voor je kinderen kan doen zodat jij en je kinderen zich gezonder en energieker voelen. Maar op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mij homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten.

Verordening (EU) nr. 432/2012, de Geneesmiddelenwet en de Warenwet verbieden mij je te vertellen welk middel waarvoor werkt, terwijl je misschien uit eigen ervaring weet dat homeopathische middelen geen bijwerkingen hebben.
Als het om onze gezondheid gaat, hebben wij recht op keuzevrijheid, zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting. Dat is vastgelegd in de grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat ook beschreven wat verstaan moet worden onder de integriteit van ons eigen lichaam, de persvrijheid en het recht op vrije mededinging. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft mij die rechten op 14 december 2012 afgenomen.
Deze nieuwe regels zijn niet voortgekomen uit democratische besluitvorming.

Wil je mij en mijn collega’s alsjeblieft steunen en je stem laten horen …!
www.keuzevrijheid.nl en www.voorvrijekeuze.nl

Dank je wel!

bg_homeopaat-linkspalmtekening