Ouders, maak meer gebruik van alternatieve behandelmethodes

Deze blog van Rob Derksen, is mij uit het hart gegrepen.

Steeds meer ouders hebben het moeilijk, de stress in de maatschappij neemt toe, het onderwijs is niet voldoende afgestemd op wat onze kinderen vandaag de dag nodig hebben en de jeugd wordt steeds gevoeliger. Door dit opgroeien in een afnemende veiligheid en een toenemende stress, ontwikkelen kinderen klachten op psychisch vlak en ontstaan disbalansen in gedrag. De medische wereld benoemt deze symptomen als ziektes en behandelen deze ziektes bijna alleen met medicatie. Vaak onnodig in mijn ogen, omdat het kind met haar of zijn klacht een boodschap afgeeft. Als er naar die boodschap wordt geluisterd en het kind weer centraal wordt gezet i.p.v. de klacht, zullen er steeds minder kinderen ‘gedrogeerd’ worden met chemische drugs.
Alternatieve, holistische methodieken hebben al lang hun efficiëntie aangetoond. Schandalig dan ook dat de medische wetenschap elke vorm van alternatieve behandeling afkeurt, er totaal niet voor openstaat en er zelfs vaak denigrerend over praat. Ik roep ouders dan ook op om niet blindelings de visie te volgen van de reguliere medische wereld, maar zeker open te staan voor holistische (alternatieve) behandelmethodes. Ik weet zeker dat er dan minder kinderen aan medicatie worden gezet en niet standaard worden gezien als ‘ziek’.

bg_homeopaat-linkspalmtekening