Medicatie helpt niet tegen adhd

Medicijnen helpen niet tegen adhd. Dat blijkt uit amerikaans onderzoek bij 186 kleuters die werden behandeld voor de aandoening. Bij de proefpersonen die medicatie slikten als Ritalin, bleven de symptomen even ernstig als bij degenen die geen medicatie kregen, maar een regime volgden van veel sport en gezond eten.
De onderzoekers kunnen niet zeggen of dat komt doordat de kinderen de verkeerde dosis kregen, de verkeerde medicijnen slikten, of omdat de pillen verkeerde ingredienten bevatten. Het is verontrustend dat de symptomenvan adhd met medicatie niet verminderen, zegt psychiater Mark Riddle, een van de onderzoekers.
Bron: AD 19-02-2013, pagina 9

Mijn ervaring is dat druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag bij kinderen heel veel oorzaken kan hebben, en niet altijd betekent dat ze adhd hebben. De diagnose stellen is moeilijk, en Ritalin werkt alleen als je “echt adhd” hebt, adhd-achtig gedrag kan ook het gevolg zijn van iets anders. Vaak is er al een verschil in concentratie tussen bijvoorbeeld taal- en rekenvakken. Concentreren is moeilijk als je dyslectisch bent, en het lezen maar steeds niet wil lukken, of als je zicht niet scherp is, en je de uitleg van de juf niet kunt volgen omdat je niet kunt lezen wat er op het smartboard staat, of als je hoogbegaafd bent en je je verveelt, of omdat je je om welke reden dan ook onveilig voelt. En het lijkt erop dat het huidige onderwijs niet (meer) lijkt te passen bij de kinderen van deze tijd.
Kinderen die het moeilijk vinden contact te leggen met anderen, kunnen niet stilzitten in de kring, want kring gesprekken gaan over contact leggen en empathie hebben voor klasgenoten. Als je dat niet in je hebt, verveel je je in de kring, en ga je geluidjes maken, wippen met je stoel, of dweilen. Er is een overlap in adhd-achtig gedrag en aandoeningen uit het autistisch spectrum.
Het is het proberen waard om suiker, chocola, kleurstoffen of cola te vermijden.
Ieder gedrag heeft een reden….en het is soms moeilijk om de reden van het gedrag te achterhalen,
Bij de keuze van een homeopathisch middel wordt de oorzaak, of de mogelijke reden van het gedrag meegenomen in de keuze van het middel. Het betekent dat het kiezen van het juiste homeopathisch middel soms wat meer tijd kost dan het voorschrijven van reguliere medicatie. Als je tien drukke kinderen naast elkaar ziet, zijn het allemaal leuke verschillende kinderen, die daarom ook (bijna) allemaal een verschillend homeopathisch middel krijgen.
Homeopathisch behandelen vergt wat meer tijd, omdat het soms even duurt om uit te zoeken welk middel het beste past bij je kind, daartegenover staat dat homeopathische middelen geen bijwerkingen hebben zoals slaapproblemen, slecht eten. En nog belangrijker: het kind blijft zichzelf. Het gebeurt ook wel dat een kind een combinatie gebruikt van reguliere medicatie en homeopathie.

bg_homeopaat-linkspalmtekening