Homeopathische griepvaccins zijn effectief’

Tien homeopathische griepvaccins zijn door de gezondheidsautoriteiten in Canada vrijgegeven voor gebruik.

In Canada groeit de lijst van toegelaten homeopathische vaccins gestaag; er zijn er al voor polio, voor mazelen en voor kinkhoest. Al deze vaccins zijn zodanig getest dat aannemelijk is dat ze ‘veilig en effectief zijn indien volgens de instructies op de bijsluiter gebruikt’. De recentste licenties zijn toegewezen aan een serie homeopathische griepvaccins genaamd Influenzinum. Ze worden door verschillende bedrijven gefabriceerd, onder andere door BJ Pharmaceutical, Boiron en Homeocan.
Het Canadese besluit heeft veel kritiek gekregen van de lobby voor de farmaceutische industrie, bestaande uit sceptici die kwakzalverij willen bestrijden.
Bron: British Columbia Medical Journal, 2013, 55: 201-202
Zie ook www.medischdossier.org en
http://nvkp.nl/homeopathische-profylaxe/

bg_homeopaat-linkspalmtekening