Homeopathie leidt tot verminderd gebruik van pijnmedicatie

Een Frans onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten met een chronische aandoening van het bewegingsapparaat die onder behandeling zijn van een homeopaat, de helft minder conventionele pijnstillers nodig heeft. De groep onderzochte mensen leden aan artritis, reuma, fybromyalgie, peesontsteking, etc. Juist deze pijnmedicatie leidt in toenemende mate tot stijging van het sterftecijfer. De onderzoekers komen tot de conclusie dat toepassing van homeopathie ledit tot verminderd gebruik van pijnmedicatie en dat daardoor ook de kosten van de gezondheidszorg gunstig worden beïnvloed.

bg_homeopaat-linkspalmtekening